skogEN.

Skogen ligger oss väldigt varmt om hjärtat, både som resurs, rekreation och vid jakt.

All avverkning utförs i dag av entreprenörer med moderna maskiner. Vi anlitar även mindre företag som utför diverse skogliga tjänster så som markberedning, plantering och röjning

Skogen är även ett stort skafferi där vi plockar hem olika delikatesser som kommer väl till pass för höstens och vinterns middagar

Jakten sker i egen regi. Tyvärr har älgbeståndet minskat bl.a på grund av en växande vargstam i länet.
Vildsvinen har etablerat sig på markerna men än så länge har vi varit förskonade från några större skador på våra grödor.

                                                Kanske ett minne blott om några år