växtodling.

På Trossnäs Gård brukar vi 650 hektar mark. Det mesta går åt till bete och gräsproduktion. På ca 200 ha sår vi havre, korn, vete, råg och ärtor. Nedan kan du följa delar av hur ett år här på gården brukar se ut.

Täckdikning är grunden till ett bra skörderesultat.

Det är en kostbar åtgärd där man behöver låna medel för att finansiera.
Vi har även sökt, och fått, stöd från europeiska unionen som delvis bekostar investeringen.

Vårbruk.

Vårbruket startas normalt i slutet på april, då åkrarna harvas och gödseln från djuren körs ut och ger näring till årets grödor. Sådden startas när jorden är varm i början av maj. Det är viktigt att kärnorna gror och kommer fort upp ur jorden för att på så sätt komma före ogräsen som inte gillar skugga. I bland ger vi ogräsen en omgång med en ogräsharv, annas är det nu bara att hoppas på en sommar med lagom med regn och sol. På våren sår vi havre, korn och ärtor. Havren blir, om kvalitén tillåter, havregryn. Kornet blir foder till djur, liksom ärtor som innehåller mycket protein.

 

Gräskörd.

Första gräskörden börjar normalt första veckan i juni men som vanligt är det alltid vädret som avgör, vi behöver helst ha en vecka stabilt väder för att säkra bra kvalitet på vårt foder. Gräset slås först och läggs ut på tork därefter strängas det i hop med en strängläggare. Gräset hackas sedan och blåses upp i en vagn som sedan kör hem det till silon där det packas med lastmaskin. När silon är full är det viktigt att täcka ordentligt med plast så att  ensileringsprocessen kommer igång.
Det gräs som inte ryms i silon pressas till balar som vi säljer.


 

FLERA SKÖRDAR

Gräs växer fort och efter ca 6 veckor är det dags att ta en andra skörd. Samma procedur igen.
Tredje skörden tar vi om vi tycker att vi har fått för lite foder annars putsar vi av den och låter den bidra som ett extra näringstillskott till jorden.
Till vår hjälp i gräskörden anlitar vi maskinstationer och lokala entreprenörer. 

 

 

Spannmålsskörd

Skördearbetet pågår i augusti och september. Det här är en period som vi är mycket beroende av fint väder så att vi får bra kvalitè på skörden och torr fin halm. Halmen använder vi som strö till korna.
 
Rågen brukar mogna först, redan i slutet av Juli kan den börja tröskas.
Rågen säljs och blir rågmjöl.

 

Höstbruk

Höstbruket startar vi direkt efter skörd. Stubben tallriksharvas eller kultiveras för att förhindra tillväxt av ogräs.
Höstsäd sår vi första veckan i september, den gror, kommer upp en bit, övervintrar för att till våren fortsätta växa. Höstsådda grödor är i regel vete och råg.


 

I väntan på nytt år

Nu är det bara att vänta, och än en gång hoppas på att vädergudarna inte ställer till det alt för mycket för våra grödor som vilar under snön, tills vårens värmande sol åter väcker upp dem.