TROSSNÄS HistorIA.

Huset innan branden, 8e  mars 1968

det började i odense

Tomas farfars morfar åkte till Odense på affärsresa, där han träffade trävaruhandlare Niels Christian Jensen, Tomas farfars far. 
Niels Christian var affärsman och hade snart köpt på sig många gårdar i Värmland, en av dem var Trossnäs Gård. 
Tomas Farfar Ove dog tidigt och hans pappa Ove övertog driften redan som 18 åring.

 

Niels Christian Jensen

i dag

Idag drivs gården i 4:e och 5:e generationen tillsammans med vår oersätterliga Samuel! 

utveckling

Gården har varit under ständig utveckling under Tomas farfar, fars och hans syskons ägo och utvecklingen fortsätter än idag.

Uppbundna kor fram till 1963

Ny Amerikainspirerad kall öppen lösdrift

Modern varm lösdrift för 130 mjölkkor stod färdig 1982. I dag är detta en plats för 225 köttdjur
 

Här bands så kallade nekar som sedan kördes hem och tröskades på logen.
(kan jämföras med havretjärvar som vi sätter ut till fåglarna till julen)

1940 talet. Moderniseringen sätter fart. Spannmålen tröskas och fyller säckar som sedan bärs upp i magasinen där den torkas.

2009. Modern tröska där alla inställningar görs via en inbygd dator. 

1930. Höet hissas upp på skullen. 

1963. Gräset skördas färskt och läggs i dessa två torn som var byggda i trä. Ett av tornen sprack ock välte.

I dag. En grässkörd avklaras i regel på en till två dagar.

Arbetsstyrka vid sekelskiftet

Och i dag

                                                 Fler gamla bilder

loading...