Dikorna.

Vi har cirka 150 dikor. Dikor har som uppgift att föda, uppfostra och producera mjölk åt en kalv om året.
I bland händer det att det blir tvillingar
Kalvarna föds i oktober till mars. I maj kör vi ut alla djuren till olika beteshagar där dom tillbringar hela sommaren tillsammans.
När hösten kommer hämtar vi hem djuren och då är kalvarna så stora att dom släpps ihop i egna avdelningar inne i ladugården. 

Vissa utvalda kor jobbar extra som naturvårdare. I knappstadsviken utanför Karlstad håller dom strandängarna öppna och många olika fågelarter har kommit tillbaka hit tack vare kornas betande.

Det är alltid lika roligt och nervöst när vi släpper ut djuren på våren, det gäller att ha bra staket. 

Våra djur är vana vid transporter till och från bete och är därför inte stressade vid transport.

Alla djur måste ha ett individnummer. Alla händelser som exempelvis födslar, dödsfall, slakt eller flytt, rapporteras till jordbruksverket.

Nu har har djuren i ladugården fått ny energisparande ledbelysning
Dessutom har sdöd sökts och beviljats för anläggande av våtmark. Investeringarna har delvis bekostats av Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling

loading...